VENTILATIE

Ventilatie- en afzuigingssytemen

Doordat de bouw steeds hoogwaardiger en meer ontwikkeld is geworden en de isolatienormen telkens hoger zijn vastgesteld is het niet langer zo, dat onze huidige woningen of bedrijfsvastgoed voldoende worden geventileerd door kieren en spleetverliezen zoals dat vroeger het geval was.

Tegenwoordig is een goed te controleren mechanisch ventilatiesysteem nodig om voldoende “vervuilde” binnenlucht af te voeren en tegelijkertijd verse buitenlucht aan te vullen. Een gezond binnenklimaat is een vereiste als het gaat om goede gezondheid en een lange levensduur van het gebouw. Met een optimaal functionerend ventilatiesysteem is het mogelijk de vochthuishouding te controleren waardoor schimmelvorming geen kans krijgt het gebouw en de aanwezige goederen aan te tasten. Een mechanisch systeem heeft daarnaast als voordeel een natuurlijke afvoer, dat er geventileerd wordt wanneer het echt nodig is en niet overdadig.

Soorten ventilatiesystemen:
Er zijn diverse manieren, waaruit gekozen kan worden bij het ontwerp van een gebouw of systeem.

  • Systeem A:
    Mechanische luchtafvoer en mechanische luchttoevoer met warmteterugwinning.
    ventilatie01
  • Systeem B:
    Mechanische luchtafvoer en natuurlijke luchttoevoer via bijvoorbeeld gevel of raamroosters.
    ventilatie02