WARMTEPOMPEN

De nieuwste generatie warmtepompen zijn extreem zuinig, en realiseren een besparing van ongeveer 40% op de energiekosten voor verwarming. Bovendien verwarmt u met een warmtepomp milieuvriendelijk, o.a. door een veel lagere CO2 uitstoot.

Aircomfort Limburg monteer met name lucht-water warmepompen. In het algemeen kan gesteld worden dat zeker voor kleinere systemen (woonhuizen, kleine tot middelgrote bedrijfspanden, scholen,etc.) een lucht-water warmtepomp economisch veel rendabeler is. Het rendement ligt weliswaar iets lager, daarentegen is de investering is met ongeveer 50% fors lager. Bedrijven kunnen overigens gebruik maken van de EIA (2013), een extra aftrekpost van 41,5%, waardoor de terugverdientijd nog korter wordt.

warmtepompenEen lucht-water warmtepomp, zoals de general waterstage, systemen, haalt warmte uit de buitenlucht, en pompt deze in het verwarmingscircuit. Dit is bij voorkeur een lage temperatuur afgiftesysteem, zoals vloerverwarming of LT-radiatoren/convectoren. Voor warm tapwater kan een boilervat geïnstalleerd worden, dat eveneens verwarmd wordt met de warmtepomp. Eens per week wordt het boilerwater extra verwarmd, in het kader van legionella-preventie.

Met een warmtepomp kan over het algemeen ook worden gekoeld. Op welke manier gekoeld verschilt van merk tot merk.
Bel ons voor meer informatie: 06 12668010

Onze werkwijze:

Als eerste bekijken we met u of een warmtepomp geschikt is voor uw situatie. Bij nieuwbouw is dit vrijwel altijd het geval, bij een bestaand pand hangt dit met name af van het huidige verwarmingssyteem, en de mogelijkheden om hier eventueel wijzigingen in aan te brengen, zoals het vervangen van een radiator door een lage-temperatuur radiator. Dit bezoek ter plaatse is altijd geheel vrijblijvend, en zonder enige kosten voor uw kant.

Op basis van deze inventarisatie maken we een offerte, uitgaande van uw wensen, en meestal voorzien van meerdere geschikte systemen. Bij de offerte vindt u ook een berekening van de geprognotiseerde besparing, opgesteld aan de hand van de langjarige kllimaatgemiddelden. Neem contact met ons op voor het maken van een vrijbijvende afspraak: per mail, telefonisch, of laat u terugbellen door hier het contactformulier in te vullen.